شناخت بازار هدف

 حمل و نقل بینالمللی همواره انعکاسی از روابط سیاسی و تجاری بین کشورها بوده و در این سیاق، عواملی که در این پروسه دخیل میشوند، با استفاده از جدیدترین و دقیقترین اطلاعات درباره رونق بازارها در حوزههای مختلف، به عنوان مشاوران صادق و قابل اعتماد مطرح هستند.

هلدینگ خادم لجستیک با تشکیل تیمی متعهد و مجرب با بیش از سی سال حضور فعال و درخشان در حوزه حمل و نقل بینالمللی و مستقر در چندین کشور، ما را قادر ساخته است که بانی رشد و رونق بیشتر تجارت برای مشتریان گرامی در حوزهی بینالملل باشیم. ورود به بازارهای جدید نیازمند دیدی عمیق از ماهیت هر بازار و منطقه جغرافیایی است و در ادامه ، بر اساس معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه و در نظر گرفتن احتمالات ، استراتژیهای ورود به این بازارها چیده میشود.

از جمله خدمات ارزشمند خادم لجستیک در حوزه بازرگانی و اقتصاد در سطح بین الملل میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

تحلیل بازار و شناسایی نیازها:

با تجزیه و تحلیل دقیق بازار و شناسایی نیازهای مشتریان در هر منطقه جغرافیایی، ما فرصتهای نادیده را شناسایی میکنیم. 

تجزیه و تحلیل رقبا و نقاط قوت و ضعف بازار:

با بررسی رقبا و تجزیه و تحلیل دقیق نقاط قوت و ضعف بازارها، ما با ارائه اطلاعات کامل به مشتریان، روند تصمیمگیری را برای آنها سهولت می بخشیم.

بازارسازی و استراتژیهای بازاریابی:

با بهره گیری از شبکه ارتباطی گسترده در عرصه بین الملل و تلاش جهت اخذ سفارش خرید برحسب توانمدیهای مشتریان، آنها را در معرفی و جذب مخاطبان جدید یاری می نماییم. 

اهرم تجربه و دانش و حضور دفاتر و نمایندگی ها در کشورهای مختلف، بازوان توانمند خادم لجستیک در راستای همراهی مشتریان خود در ورود به بازارهای بزرگتر با ریسک کمتر و در زمان کو تاه تر می باشد. دفتر مرکزی ما در ایران – مشهد با حضور مدیریت هلدینگ، با افتخار آماده است تا با ارائه مشاوره به شما عزیزان، همراه و شاهد موفقیت های روزافزون شما سروران گرامی باشد .


فقط کافی است با کارشناسان ما ارتباط بگیرید :

09120499750

09055900792

Se4@khadem-logistics.com

Cis@khadem-logistics.com