ارسال بار به کشور های غرب آفریقا

بنین :

بنین یک کشور در غرب آفریقاست که به ساحل اقیانوس آتلانتیک منتهی می‌شود. برای ارسال بار دریایی به کشور بنین میتوانید بار خود را به یکی از بنادر زیر ارسال نمایید :

بندرکوتونو:بزرگترین و پرتراکم ترین بندر بنین است که به عنوان دروازه ورودی اصلی برای حمل و نقل دریایی به کشور شناخته می‌شود.

 

بورکینافاسو:

بورکینافاسو یک کشور داخلی در غرب آفریقا است که به سواحل دریایی ندارد، اما با وجود اینکه به ساحل دسترسی مستقیم ندارد، می‌توان از بنادر همسایه‌هایش برای حمل و نقل دریایی کالاها استفاده کرد. بنابراین، برای حمل و نقل دریایی کالاها به و یا از بورکینافاسو، بنادر همسایه‌هایی مانند بنادر کوتونو در کشور بنین و یا بنادر دیگر در مناطق اطراف می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

بنادر کوتونو در کشور بنین، به عنوان یکی از بنادر مهم در غرب آفریقا، برای حمل و نقل دریایی به و از بنین و مناطق اطراف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بندر به عنوان دروازه ورودی اصلی برای حمل و نقل دریایی به منطقه و مناطق داخلی می‌تواند عمل کند. بنادر دیگری نیز در کشورهای همسایه‌ای مانند ساحل عاج، توگو، گانا و غیره وجود دارد که می‌توانند برای حمل و نقل دریایی به و از بورکینافاسو مورد استفاده قرار گیرند.

در ترتیب استفاده از بنادر برای حمل و نقل کالاها به و از بورکینافاسو، شرکت‌های حمل و نقل و تجار می‌بایست با توجه به نیازهای خود و همچنین ترتیبات گمرکی و مقررات مرتبط با هر کشور، انتخاب مناسبی انجام دهند.

کیپ ورد (Cabo Verde) یک کشور جزیره‌ای در اقیانوس آتلانتیک است و دارای چندین بندر تجاری برای حمل و نقل دریایی کالاها است. این بنادر می‌توانند برای ارسال و حمل دریایی کالا به و از کیپ ورد مورد استفاده قرار گیرند. در زیر، تعدادی از بنادر تجاری کیپ ورد آورده شده است:

این بندر در شهر پرایا، پایتخت کیپ ورد قرار دارد و به عنوان یکی از بنادر اصلی کشور برای حمل و نقل دریایی کالاها به و از کیپ ورد استفاده می‌شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

09120499740

09120503120

 (207، 208) – 05131731

 

(Mindelo):

این بندر در جزیرهٔ سائو ویسنته واقع شده است و نقطه ارتباطی حمل و نقل مهم در منطقه است.

 

(Porto Palmeira):

این بندر نیز در جزیرهٔ سائو ویسنته قرار دارد و از اهمیت حمل و نقل دریایی برخوردار است.

 

(Sal Rei):

این بندر در جزیرهٔ بواویستا واقع شده است و نقطه ارتباطی حمل و نقل کالاها میان جزایر است.

 

این بنادر به منظور حمل و نقل کالاها به و از کیپ ورد به مناطق مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. می‌توانید با توجه به نوع کالا، مقصد و نیازهای خود، بندر مناسب را انتخاب کنید. همچنین، توجه به ترتیبات گمرکی و مقررات مرتبط با کشورهای هدف نیز بسیار مهم است.

ساحل عاج (Côte d’Ivoire) یک کشور در غرب آفریقا است و دارای ساحل طولانی اقیانوس آتلانتیک است. این کشور دارای بنادر تجاری مهمی برای حمل و نقل دریایی کالاها به و از ساحل عاج می‌باشد. در زیر، تعدادی از بنادر تجاری ساحل عاج برای حمل و نقل دریایی کالاها آورده شده است:

 

(Abidjan Port):

این بندر به عنوان بزرگترین بندر کشور ساحل عاج و یکی از بنادر پرتراکم در غرب آفریقا شناخته می‌شود. آبیجان یکی از مراکز اصلی صنعت و تجارت این کشور است و برای حمل و نقل دریایی کالاها به و از ساحل عاج استفاده می‌شود.

 

 (San Pedro Port):

این بندر در جنوب ساحل عاج واقع شده است و به عنوان یکی از بنادر مهم در این کشور در حمل و نقل کالاها به و از ساحل عاج استفاده می‌شود.

 

 (Sassandra Port):

این بندر نیز در جنوب کشور واقع شده است و از نقاط اصلی حمل و نقل دریایی کالاها در ساحل عاج می‌باشد.

 

 (Abu Port):

این بندر در شمال ساحل عاج و در نزدیکی مرز با غنا واقع شده است و نقطه ارتباطی مهم در حمل و نقل کالاها به مناطق همسایه است.

 

گامبیا:

گامبیا (Gambia) یک کشور کوچک در غرب آفریقاست که دارای دسترسی به رودخانه گامبیا و سواحل اقیانوس آتلانتیک است. برای ارسال و حمل دریایی کالاها به و از گامبیا، از بنادر تجاری موجود در این کشور می‌توان استفاده کرد. در زیر، تعدادی از بنادر تجاری گامبیا برای حمل و نقل دریایی کالاها آورده شده است:

 

(Banjul Port)

این بندر در پایتخت گامبیا، یعنی شهر بانجول واقع شده است. بندر بانجول به عنوان بزرگترین و اصلی‌ترین بندر گامبیا برای حمل و نقل کالاها به و از این کشور استفاده می‌شود.

 

(Barra Port)

این بندر در شمال گامبیا، در نزدیکی دهلیز رودخانه گامبیا و در نقطه اتصال با سنگال قرار دارد. این بندر نقطه ارتباطی مهم برای حمل و نقل کالاها به مناطق همسایه و مناطق داخلی گامبیا است.

 

(Janjanbureh Port)

این بندر در قلب کشور گامبیا و در داخل زمین واقع شده است. از این بندر نیز می‌توان در حمل و نقل کالاها درون کشور و به مناطق همسایه استفاده کرد.

 

با توجه به انتخاب نوع کالا، مقصد و سایر عوامل، می‌توانید از بنادر مناسب برای حمل و نقل دریایی کالاها به و از گامبیا استفاده کنید. همچنین، توجه به ترتیبات گمرکی و مقررات حمل و نقل بین‌المللی نیز بسیار مهم است.

 

گانا:

گانا (Ghana) یک کشور در غرب آفریقا با ساحل به سواحل اقیانوس آتلانتیک است و دارای بنادر تجاری مهمی برای حمل و نقل دریایی کالاها به و از کشور است. در زیر، تعدادی از بنادر تجاری گانا برای حمل و نقل دریایی کالاها آورده شده است:

 

(Tema Port)

این بندر یکی از بزرگترین و پرتراکم‌ترین بنادر گانا است و در نزدیکی پایتخت اکرا قرار دارد. بندر تما به عنوان یکی از مراکز اصلی حمل و نقل کالاها به و از گانا شناخته می‌شود.

 

(Takoradi Port)

این بندر در غرب گانا و در نزدیکی شهر تاکورادی واقع شده است. از این بندر نیز به عنوان یک نقطه اصلی برای حمل و نقل کالاها به و از کشور استفاده می‌شود.

 

(Apapa Port)

این بندر در شمال شرقی گانا واقع شده است و نقطه ارتباطی مهم در حمل و نقل کالاها به مناطق داخلی و مناطق همسایه است.

 

این بنادر به منظور حمل و نقل کالاها به و از گانا به مناطق مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به نوع کالا، مقصد و نیازهای خود، می‌توانید بندر مناسب را انتخاب کنید. همچنین، توجه به ترتیبات گمرکی، مقررات حمل و نقل بین‌المللی و سایر عوامل مهم است.

 

گینه بیسائو (Guinea-Bissau):

یک کشور در غرب آفریقاست که دارای ساحل به سواحل اقیانوس آتلانتیک است. این کشور دارای بنادر تجاری مهمی برای حمل و نقل دریایی کالاها به و از گینه بیسائو می‌باشد. در زیر، تعدادی از بنادر تجاری گینه بیسائو برای حمل و نقل دریایی کالاها آورده شده است:

 

(Bissau Port)

این بندر در پایتخت گینه بیسائو واقع شده است و به عنوان بزرگترین بندر این کشور در حمل و نقل کالاها به و از گینه بیسائو استفاده می‌شود.

 

(Bolama Port)

این بندر در جزیرهٔ بولاما واقع شده است و نقطه ارتباطی مهم در حمل و نقل کالاها به مناطق داخلی گینه بیسائو و مناطق همسایه می‌باشد.

 

 (Cacheu Port)

این بندر در شمال گینه بیسائو و در نزدیکی مرز با سنگال واقع شده است. این بندر نیز در حمل و نقل کالاها به مناطق همسایه و داخلی کشور نقش دارد.

 

این بنادر به منظور حمل و نقل کالاها به و از گینه بیسائو به مناطق مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به نوع کالا، مقصد و نیازهای خود، می‌توانید بندر مناسب را انتخاب کنید. همچنین، توجه به ترتیبات گمرکی، مقررات حمل و نقل بین‌المللی و سایر عوامل مهم است.

 

لیبریا :

یک کشور در غرب آفریقاست که دارای ساحل به سواحل اقیانوس آتلانتیک است. این کشور دارای بنادر تجاری مهمی برای حمل و نقل دریایی کالاها به و از گینه لیبریا می‌باشد. در زیر، تعدادی از بنادر تجاری گینه لیبریا برای حمل و نقل دریایی کالاها آورده شده است:

 

(Monrovia Port)

این بندر در پایتخت گینه لیبریا، یعنی شهر مونروویا واقع شده است. بندر مونروویا به عنوان بزرگترین و اصلی‌ترین بندر این کشور در حمل و نقل کالاها به و از گینه لیبریا شناخته می‌شود.

 

 (Buchanan Port)

این بندر در جنوب گینه لیبریا و در نزدیکی مرز با سیرالئون قرار دارد. از این بندر نیز به عنوان نقطه اصلی برای حمل و نقل کالاها به و از کشور استفاده می‌شود.

 

(Greenville Port)

این بندر در جنوب غربی گینه لیبریا و در منطقهٔ سینو به عنوان یکی از نقاط حمل و نقل دریایی کالاها در این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این بنادر به منظور حمل و نقل کالاها به و از گینه لیبریا به مناطق مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به نوع کالا، مقصد و نیازهای خود، می‌توانید بندر مناسب را انتخاب کنید. همچنین، توجه به ترتیبات گمرکی، مقررات حمل و نقل بین‌المللی و سایر عوامل مهم است.

 

موریتانی:

موریتانی (Mauritania) یک کشور در شمال غربی آفریقا است که دارای ساحل به سواحل اقیانوس آتلانتیک می‌باشد. این کشور دارای بنادر تجاری مهمی برای حمل و نقل دریایی کالاها به و از موریتانی است. در زیر، تعدادی از بنادر تجاری موریتانی برای حمل و نقل دریایی کالاها آورده شده است:

 

 (Nouadhibou Port):

این بندر در شمال غربی موریتانی، در نزدیکی مرز با الجزایر قرار دارد و به عنوان یکی از بنادر مهم این کشور در حمل و نقل کالاها به و از موریتانی شناخته می‌شود.

 

(Nouakchott Port):

این بندر در پایتخت موریتانی، یعنی شهر نواکشوط واقع شده است. بندر نواکشوط نیز در حمل و نقل کالاها به و از موریتانی نقش دارد.

 

(Kaédi Port):

این بندر در جنوب موریتانی، در نزدیکی مرز با سنگال واقع شده است و به عنوان یکی از نقاط ارتباطی مهم در حمل و نقل کالاها در منطقه عمل می‌کند.

 

این بنادر به منظور حمل و نقل کالاها به و از موریتانی به مناطق مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به نوع کالا، مقصد و نیازهای خود، می‌توانید بندر مناسب را انتخاب کنید. همچنین، توجه به ترتیبات گمرکی، مقررات حمل و نقل بین‌المللی و سایر عوامل مهم است.

 

نیجریه:

یک کشور بزرگ در غرب آفریقاست که دارای ساحل طولانی به سواحل اقیانوس آتلانتیک است. این کشور دارای بنادر تجاری مهمی برای حمل و نقل دریایی کالاها به و از نیجریه می‌باشد. در زیر، تعدادی از بنادر تجاری نیجریه برای حمل و نقل دریایی کالاها آورده شده است:

 

(Lagos Port)

این بندر در شهر لاگوس واقع شده و به عنوان یکی از بزرگترین و پرتراکم‌ترین بنادر نیجریه در حمل و نقل کالاها به و از این کشور شناخته می‌شود. بندر لاگوس از نظر میزان فعالیت‌های تجاری و صنعتی از اهم بنادر در آفریقا محسوب می‌شود.

 

 (Port Harcourt Port)

این بندر در شهر پورت هارکورت واقع شده و یکی از بزرگترین بنادر جنوبی نیجریه است که در حمل و نقل کالاها نیز نقش مهمی دارد.

 

 (Warri Port)

این بندر در شهر وری واقع شده و به عنوان یکی از نقاط حمل و نقل کالاها در جنوب نیجریه عمل می‌کند.

 

(Calabar Port)

این بندر در شهر کالابار قرار دارد و یکی از بنادر مهم شرقی نیجریه است که در حمل و نقل کالاها نقش دارد.

 

این بنادر به منظور حمل و نقل کالاها به و از نیجریه به مناطق مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به نوع کالا، مقصد و نیازهای خود، می‌توانید بندر مناسب را انتخاب کنید. همچنین، توجه به ترتیبات گمرکی، مقررات حمل و نقل بین‌المللی و سایر عوامل مهم است.

 

سنگال:

یک کشور در غرب آفریقا با ساحل به سواحل اقیانوس آتلانتیک است. این کشور دارای بنادر تجاری مهمی برای حمل و نقل دریایی کالاها به و از سنگال می‌باشد. در زیر، تعدادی از بنادر تجاری سنگال برای حمل و نقل دریایی کالاها آورده شده است:

 

(Dakar Port)

این بندر در پایتخت سنگال، یعنی شهر داکار واقع شده است. بندر داکار به عنوان یکی از بزرگترین و پرتراکم‌ترین بنادر سنگال در حمل و نقل کالاها به و از این کشور شناخته می‌شود.

 

 (Kaolack Port)

این بندر در شمال شرقی سنگال و در نزدیکی رودخانه سنگال واقع شده است. این بندر به عنوان یکی از نقاط حمل و نقل کالاها در داخل سنگال نقش دارد.

 

(Ziguinchor Port)

این بندر در جنوب غربی سنگال، در نزدیکی مرز با گامبیا واقع شده است و به عنوان یکی از بنادر مهم در جنوب سنگال در حمل و نقل کالاها به و از کشور عمل می‌کند.

این بنادر به منظور حمل و نقل کالاها به و از سنگال به مناطق مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به نوع کالا، مقصد و نیازهای خود، می‌توانید بندر مناسب را انتخاب کنید. همچنین، توجه به ترتیبات گمرکی، مقررات حمل و نقل بین‌المللی و سایر عوامل مهم است.

 

توگو:

یک کشور در غرب آفریقا با ساحل به سواحل اقیانوس آتلانتیک است. این کشور دارای بنادر تجاری مهمی برای حمل و نقل دریایی کالاها به و از توگو می‌باشد. در زیر، تعدادی از بنادر تجاری توگو برای حمل و نقل دریایی کالاها آورده شده است:

 

(Lome Port)

این بندر در پایتخت توگو، یعنی شهر لومه واقع شده است. بندر لومه به عنوان یکی از بزرگترین و پرتراکم‌ترین بنادر توگو در حمل و نقل کالاها به و از این کشور شناخته می‌شود.

 

 (Ziogbé Port)

این بندر در جنوب توگو و در نزدیکی مرز با بنین واقع شده است. از این بندر نیز به عنوان نقطه اصلی برای حمل و نقل کالاها به و از توگو استفاده می‌شود.

 

(Aného Port)

این بندر در شمال غربی توگو و در نزدیکی مرز با گانا واقع شده است و به عنوان یکی از نقاط حمل و نقل کالاها در این منطقه عمل می‌کند.

 

این بنادر به منظور حمل و نقل کالاها به و از توگو به مناطق مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به نوع کالا، مقصد و نیازهای خود، می‌توانید بندر مناسب را انتخاب کنید. همچنین، توجه به ترتیبات گمرکی، مقررات حمل و نقل بین‌المللی و سایر عوامل مهم است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

09120499740

09120503120

(207، 208) – 05131731