جستجو

شرکت حمل و نقل بین المللی خادم لجستیک

آسیای میانه

ارسال بار ریلی، حمل و نقل ریلی، حمل بار ریلی، باربری ریلی به / از ازبکستان ( تاشکند، سمرقند، بخارا، زرافشان، پختا، ترمز، قشقه‌دریا، اندیجان، نوایی، نوده، نکوس، فرقانه و … )

ارسال بار ریلی، حمل و نقل ریلی، حمل بار ریلی، باربری ریلی به / از تاجیکستان ( دوشنبه، خجند، خانقاه، فرقان‌تپه، عینی )

ارسال بار ریلی، حمل و نقل ریلی، حمل بار ریلی، باربری ریلی به / از قزاقستان ( چیمکنت، آلماتی، قستانای، آکتااو، آکمالا، ترکستان، پاولودار، آتیرااو، آستانه، کارگاندا )

ارسال بار ریلی، حمل و نقل ریلی، حمل بار ریلی، باربری ریلی به / از قرقیزستان ( اوش، بیشکک، قره‌سو، جلال‌آباد )

ارسال بار ریلی، حمل و نقل ریلی، حمل بار ریلی، باربری ریلی به / از ترکمنستان ( عشق آباد، آنو، گیپ، جاک، ترکمن‌آباد، چارجو، ماری، ترکمن‌باشی، نبیتداغ، بالکان‌آباد، بالاشاک، فارا، سرخس، امام نظر )

ارسال بار ریلی، حمل و نقل ریلی، حمل بار ریلی، باربری ریلی به / از افغانستان ( آغینه، حیرتان، ترقندی، سعادت‌آباد، شمتیغ )

برای دریافت قیمت حمل و نقل بر روی این دکمه کلیک کنید و فرم مربوطه را تکمیل نمایید