جستجو

شرکت حمل و نقل بین المللی خادم لجستیک

صادرات و واردات

صادرات به خارج از مرزهای کشور به دو دسته صادرات قطعی و صادرات موقت تقسیم می شود.

صادرات قطعی

حمل و نقل بین المللی کالا به خارج از مرزهای گمرکی کشور به منظور فروش یا استفاده کالا در کشور خارجی می‌باشد. این نوع از صادرات از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات و عوارض معاف است اما شامل هزینه‌های گمرکی می‌شود.

اسناد مورد نیاز برای صاردات قطعی

صادرات موقت

این نوع از صادرات به حمل و نقل‌های بین المللی اطلاق می‌شود که به منظور تعمیر، تکمیل یا شرکت در نمایشگاه‌های کشورهای خارجی ارسال می‌شوند و کالا پس از دوره ی معین به کشور عودت می‌گردد.

تعریف واردات

واردات و حمل و نقل بین المللی بار به داخل کشور شامل ۵ نوع است:

برای اطلاعات بیشتر از انواع حمل و نقل بین المللی به صفحه اصلی مراجعه نمایید.

برای دریافت قیمت حمل و نقل بر روی این دکمه کلیک کنید و فرم مربوطه را تکمیل نمایید