صادرات و واردات

هلدینگ خادم لجستیک شرکت حمل و نقل بین المللی

تعریف صادرات و واردات

صادرات و واردات به معنای انتقال و ارسال کالا از یک کشور به کشور دیگری است، به صورتی که این حمل و نقل از مرزهای رسمی و گمرکی بین کشورهای مبدا و مقصد صورت گرفته باشد. در این تبادل فروشنده یا ارسال کننده کالا به عنوان صادر کننده و خریدار یا تحویل گیرنده کالا به عنوان وارد کننده محسوب می شوند. به طور کلی به جابجایی و حمل و نقل کالا از بازارهای مختلف از طریق قلمرو گمرکی کشور، صادارات و واردات گویند.

صادرات و واردات می تواند نتایج مثبتی بر اقتصاد کشورها داشته باشد.

صادرات به خارج از مرزهای کشور به دو دسته صادرات قطعی و صادرات موقت تقسیم می شود.

صادرات قطعی:

حمل و نقل بین المللی کالا به خارج از مرزهای گمرکی کشور به منظور فروش یا استفاده کالا در کشور خارجی می باشد. این نوع از صادرات از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات و عوارض معاف است اما شامل هزینه های گمرکی می شود.

اسناد مورد نیاز برای صاردات قطعی:

مجوز صادرات

کارت بازرگانی

گواهی بهداشت (برای کالاهای بهداشتی)

گواهی قرنطینه دامی و تباتی ( قرنطینه دامی برای کالاهای دامی و قرنطینه نباتی برای محصولات گیاهی)

اظهارنامه صادراتی

صورت عدلبندی (پکینگ لیست کالا)

ارائه وکالتنامه از سوی شرکت بازرگانی به کارگزار گمرکی جهت انجام تشریفات گمرکی

صادرات موقت

این نوع از صادرات به حمل و نقل های بین المللی اطلاق می شود که به منظور تعمیر، تکمیل یا شرکت در نمایشگا ه های کشورهای خارجی ارسال می شوند و کالا پس از دوره ی معین به کشور عودت می گردد.

 تعریف واردات

به فرایند خرید کالا یا بار از کشورهای خارج و ورود کالا به داخل مرزهای گمرکی کشور واردات گویند. این نوع حمل و نقل گاها به دلیل اینکه تهیه آن در کشور امکان پذیر نیست یا تهیه و تولید آن بنا به دلایل مختلف مقرون به صرفه نیست انجام می شود.

انواع واردات

واردات و حمل و نقل بین المللی بار به داخل کشور شامل ۵ نوع است:

واردات قطعی مانند واردات خودرو که داخل کشور مورد مصرف قرار می گیرد.

واردات موقت مانند واردات شکر و تبدیل آن به قند حبه و ارسال مجدد به خارج از کشور و یا واردات کالای نمایشگاهی و عودت مجدد آن.

کالای مرجوعی (برگشتی)؛ کالایی که به هر دلیلی  مثلا نقص کالا مرجوع می گردد.

ترانزیت داخلی  (پاساوان) کالای واردات قطعی که از یک گمرک مرزی به گمرک مقصد ترانزیت داخلی می گردد.

ترانزیت خارجی؛ حمل کالا از کشور خارجی مبدا و عبور از طریق ایران و ارسال به کشور ثالث می باشد.

برای اطلاعات بیشتر از انواع حمل و نقل بین المللی به صفحه اصلی مراجعه نمایید.