ترخیص کالا

هلدینگ خادم لجستیک شرکت حمل و نقل بین المللی

به فرایند ورود یا خروج کالا یا بار به صورت بین المللی که از مرزهای گمرکی کشور عبور می کند، ترخیص کالا گویند. به صورت دقیق تر؛ ترخیص کالا به آماده سازی و ارائه مدارک لازم در جهت تسهیل امور صادرات و واردات به کشور به نمایندگی از صاحب کالا و انجام امور گمرکی که شامل پرداخت هزینه های مربوط و تحویل گرفتن بار از گمرک است، گویند.

اسناد زیر در انجام پروسه واردات به کشور مورد نیاز است:
سفارش خرید از خردیدار (LOI)
فاکتور فروش (PI)
گواهی مبدا (CO)
بارنامه (BL)
اعلامیه ورود

ترخیص کشتیرانی

لیست بسته بندی (PL)
باتوجه به نوع بار و مقررات ممکن اسناد دیگری مورد نیاز باشد.
اسناد زیر در انجام پروسه صادرات به کشور مورد نیاز است:
سفارش خرید از خریدار (LOI)
فاکتور فروش از (PI)
گواهی مبدا (CO)
لیست بسته بندی (PL)
صورتحساب حمل
بارنامه (BL)
ترخیص کالا

برای اطلاعات بیشتر از انواع حمل و نقل بین المللی به صفحه اصلی مراجعه نمایید.