خدمات هلدینگ خادم لجستیک

حمل و نقل جاده ای

حمل جاده ای

حمل با انواع کامیون از ایران به تمام نقاط دنیا و بلعکس

حمل دریایی

حمل با کشتی از بنادر ایران به تمام بنادر دنیا و بلعکس

حمل و نقل ریلی

حمل ریلی

حمل با قطار در ایران، آسیای میانه و حوزه قفقاز

حمل بار هوایی

حمل هوایی

حمل بار هوایی از/ به تمامی فرودگاه های کشور

ترخیص کالا

ترخیص کالا از تمامی گمرکات ایران

صادرات و واردات

صادرات و واردات انواع کالا از/ به تمامی کشورهای دنیا

درخواست حمل

Form is deprecated, please cotact the webmaster to upgrade this form.

حمل بار